การนมัสการพระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น. Palm Sunday
1. เพลง เราจะเดินในทางของพระเยซู
2. คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
3. เพลง โฮซันนา
4. แบ่งปันพระวจนะ /อธิษฐานขอพระพร
5. เพลงตอบสนอง อาเมน

1) เพลง เราจะเดินในทางของพระเยซู

2) คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล

3) เพลง โฮซันนา

4) แบ่งปันพระวจนะ /อธิษฐานขอพระพร

5) เพลงตอบสนอง อาเมน