การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง”สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูเปรียบดังศิลา”ชีวิตคริสเตียน 85

– เทศนา
อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง”พระคริสต์นำหน้า”
ชีวิตคริสเตียน 214

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง”สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูเปรียบดังศิลา”ชีวิตคริสเตียน 85

– เทศนา อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง”พระคริสต์นำหน้า” ชีวิตคริสเตียน 214

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้