การนมัสการพระเจ้า คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ อาทิตย์ที่ 13 ถุนายน 2021 เวลา 10.00 น.

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 13 ถุนายน 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์” ชีวิตคริสเตียน 7

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”แสงแห่งจิตข้าฯ”
ชีวิตคริสเตียน 5

-เทศนา
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง “ข้าต้องการพระเยซู”
ชีวิตคริสเตียน 61

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์” ชีวิตคริสเตียน 7

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”แสงแห่งจิตข้าฯ” ชีวิตคริสเตียน 5

-เทศนา ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง “ข้าต้องการพระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 61

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้