Category Archives: ข่าวประกาศ

ประกาศเรื่องยกเลิกการนมัสการออนไลน์และการเปิดนมัสการที่พระวิหาร

ประกาศ...
เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้เราจะได้กลับมาร่วมนมัสการที่พระวิหารของคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ตามปกติแล้ว จึงขอแจ้งงดการนมัสการแบบออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับ

สำหรับข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมนมัสการเพื่อห่างไกลเชื้อไวรัส Covid 19 โดยทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัย
2. ลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4. วัดอุณหภูมิ ห้ามเกิน37.5 องศาเซลเซียส
5. งดใช้หนังสือเพลงต่างๆ โดยดูเนื้อร้องได้จากจอหน้าธรรมาสน์
6. นั่งในที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อรักษาระยะห่าง
7. ใช้ทางเข้าและออกตามที่กำหนดไว้

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่

ประกาศเลื่อนการร่วมนมัสการที่คริสตจักร

ประกาศ:

เนื่องจากทางรัฐบาลมีประกาศต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินออกไปอีก
ดังนั้นคณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ มีมติสมัยวิสามัญขอแจ้งเลื่อนการร่วมนมัสการที่คริสตจักรออกไปถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2020 นี้
ท่านสามารถร่วมนมัสการได้ ผ่านช่องทาง Line กลุ่ม, Facebook “Samray Church” และที่เวปไซต์นี้

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่มอบ Face Shield 108 ชิ้นให้ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน

คุณรมณีย์ เลิศหัตถศิลป์ ได้นำ face shield จำนวน 108ชิ้น ไปมอบให้ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน ในนามของคริสตจักรที่1สำเหร่ ซึ่งภายหลังจากนั้นทางร.พ.ก็ได้ลงข่าวขอบคุณคริสตจักรที่1สำเหร่และสมาชิกทุกท่าน ผ่านทาง facebook ของร.พ.ด้วยเช่นกัน

กำหนดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคืนพระชนม์ (Online)

กำหนดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคืนพระชนม์ (Online)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 19.00 นมัสการพระเจ้า Good Friday ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขน

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2020
เวลา 10.00 วันอีสเตอร์ พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ ชนะความตาย

ขอเชิญทุกท่านร่วมนมัสการพร้อมกันตามวันและเวลาดังกล่าวตามช่องทางเวปไซต์ www.samraychurch.com นี้รวมไปถึงช่องทาง Facebook "Samray Church" (กลุ่มปิดสำหรับสมาชิกคริสตจักร)

ประกาศ…ปิดสุสานคริสตจักรที่ 1 สำเหร่และขอแจ้งเลขที่บัญชีโอนเงินบำรุงสุสาน

ประกาศ...
บัญชีโอนเงินบำรุงสุสาน ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 074-8-01641-7
เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาส่งหลักฐานมาที่
E-Mail : church1office@gmail.com
พร้อมชื่อ/ที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรกลับไปให้ท่าน
ขอพระเจ้าอวยพรครับ
สอบถาม ดำรงพันธ์ 0891432223

ข่าวประชาสัมพันธ์ คริสตจักรที่1สำเหร่

จากประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด-19
ทางคณะธรรมกิจของคริสตจักรมีมติดังนี้:-
1) ปิดคริสตจักรเป็นการชั่วคราว งดทำกิจกรรมทุกอย่างในข่วงระหว่างวันที่ 23 มีนาคม จนถึงวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2020
และเริ่มนมัสการอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2020

2) ขอให้สมาชิกนมัสการกันเองภายในบ้าน อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานเผื่อ
2.1) สมาชิกทุกท่านให้ปลอดภัยจาก covid 19
2.2) ผู้ป่วยใน รพ.ต่างๆ
2.3) คณะแพทย์ บุคลากรที่ดูแลคนป่วย
2.4) ประชากรทั่วโลก ให้ปลอดภัยจาก covid 19

3) งดวันปาล์ม ซันเดย์

4) เลื่อนการนมัสการวันอีสเตอร์ไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองทุกท่านและประทานการรักษาเยียวยาแก่ผู้ที่ยังเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้..อาเมน

หมายเหตุ:
ท่านใดต้องการถวายทรัพย์สามารถโอนเข้าบัญชีของคริสตจักรได้ที่
“บัญชีคริสตจักรที่ 1สำเหร่ เลขบัญชี 789-6-44723-4 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสวนมะลิ

และท่านใดต้องการใบอนุโมทนาให้ติดต่อกับเหรัญญิก ของคริสตจักร เบอร์ โทรศัพท์ 0897967038