การนมัสการพิเศษ Good Friday ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020 เวลา 19.00 น. (Online)

การนมัสการพิเศษ Good Friday วันศุกร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 19.00 น.
- เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน 215 ข้อ 1 และข้อ 4 โปรดนำไปถึงกางเขน
- พระวจนะน้อมนำ : ผป.เพ็ญจันทร์
- เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน 104 ข้อ 1 ไม้กางเขนโบราณ
- แบ่งปันพระวจนะ
และอธิษฐานขอพระพร : ผป.เพ็ญจันทร์
- เพลงตอบสนอง พระเจ้าเป็นความรัก

1) เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน 215 ข้อ 1 และข้อ 4 โปรดนำไปถึงกางเขน

2) พระวจนะน้อมนำ : ผป.เพ็ญจันทร์

3) เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน 104 ข้อ 1 ไม้กางเขนโบราณ

4) แบ่งปันพระวจนะ และอธิษฐานขอพระพร : ผป.เพ็ญจันทร์

5) เพลงตอบสนอง พระเจ้าเป็นความรัก

กำหนดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคืนพระชนม์ (Online)

กำหนดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคืนพระชนม์ (Online)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 19.00 นมัสการพระเจ้า Good Friday ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขน

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2020
เวลา 10.00 วันอีสเตอร์ พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ ชนะความตาย

ขอเชิญทุกท่านร่วมนมัสการพร้อมกันตามวันและเวลาดังกล่าวตามช่องทางเวปไซต์ www.samraychurch.com นี้รวมไปถึงช่องทาง Facebook "Samray Church" (กลุ่มปิดสำหรับสมาชิกคริสตจักร)

ประกาศ…ปิดสุสานคริสตจักรที่ 1 สำเหร่และขอแจ้งเลขที่บัญชีโอนเงินบำรุงสุสาน

ประกาศ...
บัญชีโอนเงินบำรุงสุสาน ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 074-8-01641-7
เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาส่งหลักฐานมาที่
E-Mail : church1office@gmail.com
พร้อมชื่อ/ที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรกลับไปให้ท่าน
ขอพระเจ้าอวยพรครับ
สอบถาม ดำรงพันธ์ 0891432223

การนมัสการพระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น. Palm Sunday
1. เพลง เราจะเดินในทางของพระเยซู
2. คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
3. เพลง โฮซันนา
4. แบ่งปันพระวจนะ /อธิษฐานขอพระพร
5. เพลงตอบสนอง อาเมน

1) เพลง เราจะเดินในทางของพระเยซู

2) คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล

3) เพลง โฮซันนา

4) แบ่งปันพระวจนะ /อธิษฐานขอพระพร

5) เพลงตอบสนอง อาเมน

การนมัสการพระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

การนมัสการพระเจ้าคริสตจักรที่ 1 สำเหร่
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.
– เพลง พระคริสต์รักคุณ
– เพลง พักพิงในพระเจ้า
อธิษฐาน แบ่งปันพระวจนะ
และอธิษฐานขอพระพร
– เพลง พระเจ้าเป็นความรัก

1) เพลงสรรเสริญ – พระคริสต์รักคุณ

2) เพลงสรรเสริญ – พักพิงในพระเจ้า

3) อธิษฐาน แบ่งปันพระวจนะ และอธิษฐานขอพระพร

4) เพลงสรรเสริญ – พระเจ้าเป็นความรัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ คริสตจักรที่1สำเหร่

จากประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด-19
ทางคณะธรรมกิจของคริสตจักรมีมติดังนี้:-
1) ปิดคริสตจักรเป็นการชั่วคราว งดทำกิจกรรมทุกอย่างในข่วงระหว่างวันที่ 23 มีนาคม จนถึงวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2020
และเริ่มนมัสการอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2020

2) ขอให้สมาชิกนมัสการกันเองภายในบ้าน อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานเผื่อ
2.1) สมาชิกทุกท่านให้ปลอดภัยจาก covid 19
2.2) ผู้ป่วยใน รพ.ต่างๆ
2.3) คณะแพทย์ บุคลากรที่ดูแลคนป่วย
2.4) ประชากรทั่วโลก ให้ปลอดภัยจาก covid 19

3) งดวันปาล์ม ซันเดย์

4) เลื่อนการนมัสการวันอีสเตอร์ไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองทุกท่านและประทานการรักษาเยียวยาแก่ผู้ที่ยังเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้..อาเมน

หมายเหตุ:
ท่านใดต้องการถวายทรัพย์สามารถโอนเข้าบัญชีของคริสตจักรได้ที่
“บัญชีคริสตจักรที่ 1สำเหร่ เลขบัญชี 789-6-44723-4 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสวนมะลิ

และท่านใดต้องการใบอนุโมทนาให้ติดต่อกับเหรัญญิก ของคริสตจักร เบอร์ โทรศัพท์ 0897967038

พันธกิจ l Missions
ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมสืบทอดมรดกแห่งความเชื่อโดย
1. นมัสการอย่างถูกต้อง
2. สร้างชีวิตสมาชิกด้วยพระวจนะ
3. ถวายทรัพย์ เวลา และความสามารถในการรับใช้
4. มีภาระใจในการประกาศ
5. มีสามัคคีธรรมร่วมกัน

วิสัยทัศน์ l Vision
สืบทอดมรดกแห่งความเชื่อและความรัก
โดยการเสริมสร้างสมาชิก
ด้วยการใช้พระวจนะของพระเจ้า
นำไปสู่การเกิดผลสมบูรณ์