การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” จากนิวยอร์กถึงสำเหร่

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ “174 ปี แห่งพระพร” จากนิวยอร์กถึงสำเหร่ โดยผป.ชีวิน มังกรพันธุ์