การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” ประมวลภาพ

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
ประมวลภาพการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”