การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”
เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์

เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์ 1

เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์ 2

เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์ 3