วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2023

คณะสตรีคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ “สามัคคี – รับใช้” โดยเชิญ ศจ.พูลสุข เศรษฐโสภณกุลมาเป็นวิทยากร