ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันระลึกวันครบรอบการจัดตั้งคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ 174 ปี

ขอเชิญทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันระลึกวันครบรอบการจัดตั้งคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ 174 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023 เวลา 10:00 น.