ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแห่งคริสตสมภพ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแห่งคริสตสมภพ เช้าวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023 เวลา 10.00 น. ณ พระวิหารคริสตจักรที่ 1 สำเหร่