ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าในงานเฉลิมฉลองคริสตสมภพ "Candlelight Service"

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าในงานเฉลิมฉลองคริสตสมภพ "Candlelight Service" ช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023 เวลา 19.00 น. ณ พระวิหารคริสตจักรที่ 1 สำเหร่