วิดีโอ

Checkin ถิ่นสยาม เทป 37 โบสถ์สำเหร่

     ขอขอบคุณรายการ " Checkin ถิ่นสยาม " ซึ่งผลิตโดยทีมงานมากประสบการณ์อย่าง " มติชนTV "
ที่ได้มาถ่ายทำรายการที่คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ สามารถติดตามช่วง Checkin ถิ่นสยามได้ ในรายการ
"5 เช้าข่าวใหญ่" ททบ. 5 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.35-9.10 น.

รายการแจ๋วพาเที่ยว - คริสตจักรที่ 1 สำเหร่

     รายการแจ๋วพาเที่ยวมาเยือนคริสตจักรที่ 1 สำเหร่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยภาคที่ 6
เป็นคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งแรกของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชัน
(The American Presbyterian Mission) ซึ่งมิชชันนารีคณะนี้ได้เริ่มวางรากฐานการเผยแพร่
คริสต์ศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพลงพิเศษ จากคณะนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

๑๖๒ ปี คริสตจักรที่ ๑ สำเหร่ กับการบูณะอนุรักษ์พระวิหาร

โมทนาคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ทรงโปรดให้ได้บูรณะพระวิหาร
ซึ่งชำรุดทรุดโทรมลงตามกาล
ยืนยาวนานผ่านชีวิตคริสตชน

บัดนี้เสร็จสมบูรณ์ทรงคุณค่า
งามสง่าโดดเด่นเห็นทุกหน
ประกาศพระสิริพระเจ้าเนาเบื้องต้น
น้อมใจคนรับพระองค์คงชีพนี้

๑๖๒ ปี ตั้งมั่นยาวนานนัก
รวมความรักผูกพันฉันท์น้องพี่
รักพระเจ้ารักมนุษย์สุดฤดี
คือหลักที่ควรนำประจำใจ

พระวิหารใหม่นี้ที่ศักดิ์สิทธิ์
มอบหมายพร้อมชีวิตกายจิตให้
ขอพระเจ้าโปรดด้วยอวยพรชัย
"คริสตจักรที่ ๑ สำเหร่" ได้ธำรงนิรันดร์

..................ประพันธุ์โดย นรี มังกรพันธุ์

เพลงพิเศษวันระลึกการจัดตั้งคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ ครบ 174 ปี (Medley)

การนมัสการพระเจ้าในวันระลึกการจัดตั้งคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ ครบ 174 ปี วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023 เพลงพิเศษโดยคณะนักร้องของคริสตจักร

เพลงพิเศษวันระลึกการจัดตั้งคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ ครบ 174 ปี (174 ปี สดุดีพระเจ้ายิ่งใหญ่)

การนมัสการพระเจ้าในวันระลึกการจัดตั้งคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ ครบ 174 ปี วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023 เพลงพิเศษ (174 ปี สดุดีพระเจ้ายิ่งใหญ่) โดยคณะนักร้องของคริสตจักร