วิดีโอ

Checkin ถิ่นสยาม เทป 37 โบสถ์สำเหร่

     ขอขอบคุณรายการ " Checkin ถิ่นสยาม " ซึ่งผลิตโดยทีมงานมากประสบการณ์อย่าง " มติชนTV "
ที่ได้มาถ่ายทำรายการที่คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ สามารถติดตามช่วง Checkin ถิ่นสยามได้ ในรายการ
"5 เช้าข่าวใหญ่" ททบ. 5 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.35-9.10 น.

รายการแจ๋วพาเที่ยว - คริสตจักรที่ 1 สำเหร่

     รายการแจ๋วพาเที่ยวมาเยือนคริสตจักรที่ 1 สำเหร่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยภาคที่ 6
เป็นคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งแรกของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชัน
(The American Presbyterian Mission) ซึ่งมิชชันนารีคณะนี้ได้เริ่มวางรากฐานการเผยแพร่
คริสต์ศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพลงพิเศษ จากคณะนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย